Til forsiden
:: Bøger :: Musik :: Film :: Gaveartikler :: Julevarer ::
 Den unge Nietzsche - og Platons kærlighedstanke
Varegenre.
Filosofi

Forfatter.
Lilhav, Preben
Pris i DKK: 188.00            
Beskrivelse.
„Begyndelsen til noget stort“ - skrev pressen, da den første udgave af det foreliggende udvalg udkom for ti år siden, men det var egentlig slet ikke intentionen fra udgiverens side. Projektet var i realiteten ret uambitiøst, og formålet var i første række blot at etablere en tekstsamling til brug for min undervisning ved Folkeuniversitetet, selv om jeg dog samtidig havde jeg det sigte at gøre opmærksom på den betydning, Platon og Goethe har hos Nietzsche. Dette forhold havde jeg til min store forundring fundet ikke bare undervurderet i Nietzsche-litteraturen, men nærmest fraværende. Mit sigte var altså at gøre opmærksom på dette, men på ingen måde at gøre forbindelsen med Platon og Goethe til det eneste og altafgørende. I dag mener jeg til gengæld at måtte erkende, at jeg dengang undervurderede forholdets betydning.

Den nu påbegyndte nyudgivelse af projektet er da også anderledes ambitiøs. Intentionen er denne gang ikke bare at fremlægge en brugbar udgave af Nietzsche i overkommeligt udvalg, men samtidig at præsentere ham i en fortolkningsramme, der lader sig gennemføre fra først til sidst i forfatterskabet. Og en absolut ny ramme!

Nietzsche i nyt lys:

Nietzsches tænkning og forfatterskab viser sig ved nøjere eftersyn at udfolde sig med baggrund i Platons forestillinger om filosofiens væsen og filosoffens opgave, som de kom til udtryk i dialogerne „Symposion“ og „Staten“.

At Nietzsche så på den anden side vendte sig radikalt mod den Platon, der i de tidligere dialoger, „Faidon“ og „Faidros“ havde skabt forestillingen om en art selvstændig "ideverden" bag ved eller oven over den synlige verden, ændrer ikke ved dette — men forholdet har til gengæld nok været årsagen til den i Nietzsche-litteraturen manglende forståelse for den positive side af Platon-forholdet.

Nietzsche i nyt lys:

Nietzsches tænkning og forfatterskab viser sig ved nøjere eftersyn at udfolde sig med baggrund i Platons forestillinger om filosofiens væsen og filosoffens opgave, som de kom til udtryk i dialogerne „Symposion“ og „Staten“.

At Nietzsche så på den anden side vendte sig radikalt mod den Platon, der i de tidligere dialoger, „Faidon“ og „Faidros“ havde skabt forestillingen om en art selvstændig "ideverden" bag ved eller oven over den synlige verden, ændrer ikke ved dette — men forholdet har til gengæld nok været årsagen til den i Nietzsche-litteraturen manglende forståelse for den positive side af Platon-forholdet.

Udgavens inddeling

I den første udgave af Den unge Nietzsche fra 2001 valgte jeg i første omgang at følge en tredeling af Nietzsches udvikling, der har været, om ikke herskende, så i hvert fald gængs siden den første bog om Nietzsches udvikling, Lou Andreas-Salomés fra 1894. — Under forberedelsen af andet bind i min serie mente jeg dog at måtte anerkende den udbredte opfattelse (bl.a. repræsenteret af Jaspers), der antager et brud i Nietzsches udvikling omkring midten af hans bane, nemlig i 1880-81. Dette førte til, at jeg efter mange betænkeligheder valgte at dele Nietzsches „mellemste“ periode i to og forøge antallet af bind i min udgivelse fra tre til fire.


Når udgivelsen efter det andet bind alligevel gik i stå, skyldtes det så især, at jeg i det videre arbejde med den senere Nietzsche alligevel kom i tvivl om betydningen af det nævnte brud omkring 1881. Det er markeret ved Nietzsches indførelse af figuren „Zarathustra“, men frem for alt ved hans tanke om „den evige genkomst“. Den måde, denne tanke fremkom i ham, har mange tolket som et forvarsel om, eller begyndende symptom på den sindssyge, han notorisk blev ramt af godt syv år senere. Dette skulle indebære, at Nietzsches tankeudvikling fra dette tidspunkt så at sige var „inficeret“ af den sygdom, der senere ramte ham, og at udviklingen herefter nærmest må forstås som en forfaldsproces, der ender i undergangen.


Dette mener jeg i dag at måtte anse som et uholdbart synspunkt. Over for det står bl.a. den kendsgerning, at udviklingen i Nietzsches værker på ingen måde afspejler en sådan proces; derimod udgør de to værker, Hinsides godt og ondt og Til moralens genealogi fra hhv. 1886 og 1887 et højdepunkt i Nietzsches udvikling, hvor han er helt på toppen af sin intellektuelle formåen. — Og hvordan skal man forstå den kendsgerning, at disse værker, der udkom efter Således talte Zarathustra, tager trådene op fra det tidligere forfatterskab, omtrent som om der ikke var kommet nogen Zarathustra i mellemtiden? —

Resultatet, jeg for min del er kommet til i de forløbne år, er nu, at jeg ikke finder det hverken begrundet eller forståelsesfremmende at lægge et skel i Nietzsches udviklingsgang i 1881, og at jeg må anse min to-deling af Nietzsches seksårige periode som „fri ånd“ i den tidligere udgave som en fejltagelse.
Jeg finder dog fortsat opdelingen i fire faser som bedst egnet til at forstå og beskrive Nietzsches udviklingsgang, idet der efter min opfattelse bør lægges en større vægt på det, man kan kalde „Nietzsches nedstigning“ i 1882, end det er sket hidtil. Denne fase i Nietzsches liv er domineret af den såkaldte „Lou-affære“, der igen danner baggrunden for tilblivelsen af det helt særegne værk om Zarathustra, og hele dette dramatiske forløb kan med fordel betragtes i sammenhæng, adskilt fra det øvrige forfatterskab.


Den nye udgivelse vil således nu få denne form:

1. Den unge Nietzsche (1872-1876)
2. Nietzsche, den frie ånd (1876-1882) — forventet udg. aug. 2011
3. Nietzsches nedstigning (1882-1885) — forventet udg. dec. 2011
4. Den sene Nietzsche (1886-1889) — forventet udg. apr. 2012.En tekstmontage til Nietzsches udvikling 1844-1876
fra værker, notesbøger, breve m.m.
2. forøgede og reviderede udgave.

Før 249 kr.Tilbage


  Søg i produkterne
 
Søgeord:


 
 


  Indkøbskurv
Kurven er tom
Gå til kurven


Nyhedsbrev
Tilmeld dig vores nyhedsbrev her!
 


Nyheder
Udsalg 2017
Nu er hele udsalget klar. Se listen Læs mere

Nordens største teologiske second hand bogbutik indvies
Nordens største teologiske second hand bogbutik..
Læs mere

 
Udviklet af landIT